ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

สิ่งบริการและอำนวยความสะดวกผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

- ที่จุดรถสำหรับผู้พิการ

  มีจำนวน 2 ช่อง มีขนาดและสัญลักษ์ตามมาตรฐาน โดยอยู่บริเวณลานจอดรถช่องที่ 3 ฝั่งใกล้กับตัวอาคารที่พักผู้โดยสาร

   

- จุดรับ-ส่งผู้พิการ

มีจำนวน 1 จุด พร้อมทางลาดเพื่อความสะดวกในการเข็นรถเข็นขึ้น-ลง และมีป้ายสัญลักษ์ชัดเจน โดยอยู่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวข้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 

  

- ห้องน้ำผู้พิการ

 มีจำนวน 1 ห้อง อยู่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารใกล้ประตูทางเข้าห้องผู้ดดยสารขาเข้า

  

- ลิฟท์

 มีจำนวน 1 ห้อง อยู่ตรงกลางห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่อใช้ขึ้น-ลง ชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยมีปุ่มกดสำหรับผู้พิการพร้อมใช้งาน

  

- ทางลาดสำหรับผู้พิการ

มีจำนวนทั้งหมด 4 ทางลาด ได้แก่ ทางลาดบริเวณชานชาลาทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร 2 ทางลาด ทางลาดหน้าประตูทางเข้าห้องผู้โดยสารขาเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่จะเข้ามายังอาคาร และทางลาดหน้าประตูทางออกห้องผู้โดยสารขาออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จากจากอาคารเพื่อไปขึ้นอากาศยาน โดยทางลาดทั้งหมดไม่มีราวจับและมีความชันเพียงเล็กน้อย

- ทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุพพลภาพเพื่อใช้ในการขึ้น-ลงอากาศยาน โดยมีจำนวน 1 คัน 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon