ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

จุดรับ-ฝากอาวุธ

จุดรับ-ฝากอาวุธ

ตั้งอยู่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยผู้ที่มีความประสงค์จากฝากอาวุธไปกับอากาศยาน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับ-ฝากอาวุธ

  2. ทำการปลดกระสุนที่จุดปลดกระสุนหรือตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่มีเครื่องกระสุนติดค้างอยู่ในตัวปืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

  3. ทำการตรวจบัตรโดยสาร (เช็คอิน) ที่เคาน์เตอร์สายการบินตามปกติ

  4. กรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตพกพาอาวุธไปกับอากาศยาน ณ จุดรับ-ฝากอาวุธ โดยต้องเตรียมเอกสารต่างๆมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนาจำนวน 1 ฉบับ) บัตรโดยสาร (Boardingpass) ใบอนุญาตครอบครองอาวุธ (ป. 4) (ตัวจริงและสำเนาจำนวน 1 ฉบับ)

*ผู้โดยสารต้องบรรจุอาวุธและเครื่องกระสุนในกล่องบรรจุชนิดเปลือกแข็ง (Case) ให้เรียบร้อย หากพบว่าผู้โดยสารไม่เตรียมกล่องบรรจุอาวุธ เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการฝากอาวุธดังกล่าวได้*    


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon