ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
Air Asia
สายการบินไทย สมายล์
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ต้องใช้แสดงตัวตนสำหรับเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ

เมื่อ : 2021-12-14 13:58:55 อ่าน : 290

สิ่งที่ต้องใช้แสดงตัวตนสำหรับเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ

ตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยการบินและป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารและสาธารณชน เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้าม

พื้นที่ควบคุม หรือ เขตการบินของสนามบินผู้โดยสารขาออกที่จะเดินทางไปกับอากาศยานจะต้องเตรียมเอกสาร เพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้น ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวตนตัวจริงที่ออกโดยรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่

2. บัตรผ่านขึ้นอากาศยานในรูปแบบเอกสารทั่วไปหรืออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass และ E-Boarding Pass) ที่สามารถใช้แสดงตนได้

2.1 Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอิน (ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

2.2 Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-In Kiosk) (ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

2.3 Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจาก Email ที่สายการบินส่งให้ (ยื่นกระดาษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

2.4 E-Boarding Pass ที่ได้รับโดยตรงจากสายการบินผ่านทาง Email หรือ Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet เท่านั้น (ยื่น E-Boarding Pass ในโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้)

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุม หรือเขตการบิน ผู้โดยสารจึงไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสารระบุตัวตนตัวจริง เเละบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass)

หรือภาพถ่าย E-Boarding Pass หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการเเสดงตนเพราะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ จึงทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ อีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลง

คำแนะนำเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร

1.ควรวางแผนการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2.ควรเตรียมการเช็คอิน โดยสามารถดำเนินการได้ 4 วิธี ดังที่ได้กล่าวมา

3.หากกรณีผู้โดยสารจะใช้ E-Boarding Pass ในการเดินทาง แต่ไม่สามารถแสดง E-Boarding Pass ได้เนื่องจากสัญญาณมือถือขัดข้องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือแบตเตอรีมือถือหมด เป็นต้น ให้ผู้โดยสารติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอินหรือตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-In Kiosk) เพื่อดำเนินการออก Boarding Pass

อ้างอิงจาก : ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด PDF : www.caat.or.th/th/archives/57215 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon