ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวนาหลวง เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาท่าอากาศยานปาย
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1-3 จากโรงเรียนวนาหลวง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชม...
 KM งานตรวจอาวุธฯ การปฏิบัติสำหรับสัมภาระลงทะเบียนเกินขนาด
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มรักษาค...
กลุ่มความปลอดภัยฝึกซ้อมแผนอากาศยานประสบเหตุ ประจำเดือนมีนาคม
วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ กลุ่มความปลอดภั...
เจ้าหน้าที่กลุ่มความปลอดภับ เข้าร่วมอบรม Global Reporting Format (GRF)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกฤ...
ชื่นชมคนดี
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกกฤษณ์ เจริญรัตน์ หั...
KM วิธีการใช้งานระบบจ่ายน้ำดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ
วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ กลุ่มควา...
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มความปลอดภัย ทดสอ...
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์ ...
การสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น
การสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น โดยการประเมินเบื้องต้นจากอาการทางร่างกาย #ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ ...
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงภายในอาคาร ประจำเดือนมกราคม
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์...
 กลุ่มความปลอดภัยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำเดือนธันวาคม
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มความปลอดภัย ทดสอบสม...
ฝึกซ้อมแผนตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ประจำเดือนธันวาคม
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกฤ...
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงภายในอาคาร
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุก...
ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมประชุมคณะฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอปาย ประจำปี 2564
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ น...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด...
ท่าอากาศยานปาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ น...
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นา...
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นา...
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มความปลอดภัย ทดสอบ...
KM การวิเคราะห์ภาพจากเครื่อง X-RAY
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นาย...

ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 40,384
black_ribbon