ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงภายในอาคาร ประจำเดือนมกราคม
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์...
 กลุ่มความปลอดภัยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำเดือนธันวาคม
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มความปลอดภัย ทดสอบสม...
ฝึกซ้อมแผนตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ประจำเดือนธันวาคม
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกฤ...
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงภายในอาคาร
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุก...
ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมประชุมคณะฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอปาย ประจำปี 2564
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ น...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด...
ท่าอากาศยานปาย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ น...
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นา...
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นา...
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้กลุ่มความปลอดภัย ทดสอบ...
KM การวิเคราะห์ภาพจากเครื่อง X-RAY
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นาย...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมีเหล่าสภากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์และโรงพ...
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุ
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์ เ...
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงภายในอาคาร
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤ...
ท่าอากาศยานปาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอปาย ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกฤษฏ์ เจริญรัตน...
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ...
การฝึกซ้อมแผนกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานประสบเหตุ
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์ เจริ...
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางนวพร มีวาสนาผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้ นายอุกฤษฏ์ เจริญร...
ประชุมหารือการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานปาย ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 นางนวพร มีวาสนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย เป็นประธานในการประชุมหารือการปฏิ...
KM การตรวจค้นผู้โดยสารที่มีทรัพย์สินมีค่า
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 นางณัฐพร พรมโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย มอบหมายให้นายอุกฤษฎ์ เจริญรัตน์ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มรักษาค...

ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 37,518
black_ribbon