Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
 

ความเป็นมา

สนามบินปัตตานี หรือที่เรียกว่า “สนามบินบ่อทอง” ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพอากาศ ซึ่งใช้ในภารกิจสนับสนุนทางทหาร แต่เนื่องจากความต้องการในการขนส่งทางอากาศสูงขึ้น จึงมีการขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานให้เหมาะสม และบริษัท เดินอากาศไทยจำกัด ทำการบินไปยังท่าอากาศยานปัตตานี ใน พ.ศ. 2506 โดยใช้เครื่องบินดักลาส DC-3 หรือดาโกต้าต่อมาได้พัฒนาปรับปรุงทางวิ่งยาว 1,400 เมตร เพื่อรองรับการขึ้น-ลงของเครื่องบินกังหันใบพัดแบบแอฟโร่ Bae HS748 และเครื่องบินชอร์ทบราเทอร์แบบ SD 3-30/60 ที่มีใช้ในกิจการพลเรือนขณะนั้นจนกระทั่งครั้งหลังสุดก่อนที่บริษัท การบินไทย จำกัดจะหยุดทำการบินได้ให้บริการด้วยเครื่องบิน ATRขนาด 46 ที่นั่ง สัปดาห์ละ 2 เที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี ไปและกลับ

หลังจากบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้รวมกิจการกับบริษัท การบินไทย จำกัด ต่อมาประสบปัญหาการให้บริการบินในเส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานีไปและกลับ เนื่องจากมีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก จึงขอหยุดทำการบินในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมให้หยุดบินตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2536 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2536 และในที่สุดจึงได้หยุดทำการบินถาวรใน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีแต่อากาศยานของทางราชการและ อากาศยานเช่าเหมาลำขนาดเล็ก หรือ GENERALAVIATION ใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้เท่านั้น

ปัจจุบันท่าอากาศยานปัตตานีสามารถรองรับอากาศยานขนาดสูงสุดได้ถึงเอทีอาร์-72 (ATR-72)


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon