ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
กิจกรรม
 

บริการข่าวสารท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนั...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนัก...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน พุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนักงาน...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนักง...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนัก...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน อาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พน...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน เสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนัก...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการปรับวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารงบบุคลากร และงบดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
วัน ศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการปรับวิธีการปฏิบัติง...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ได้ติดตั้งScan QR Code และกรอกข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ,ปทุมธานี ,สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ และนครปฐม) ที่เดินทางเข้ามาในเขตอำ...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนักง...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวน เจ้าหน้าที่หอบังคั...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วัน อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวน เจ้าหน้าที่หอบังคับ...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด พนัก...
ทย. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปัจจุบันท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ไม่มีเที่...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นาย วินิจ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศย...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จำนวน 26 คน และพนักงา...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วัน พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จำนวน 26 คน และครู นักเรี...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ได้ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จำนวน 26 ...
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗
วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นายอนุรักษ์ เมืองทอง หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท...
่าอากาศยานเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวินิจ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายโกศล ปานนิล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไ...

ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 31,380
black_ribbon