ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กิจกรรม
 

การฝึกซ้อมการกู้ภัยและดับเพลิง

 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
งานดับเพลิงและกู้ภัย พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
งานดับเพลิงและกู้ภัย พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ความสะอาดเก็บขยะ พื้นที่โดยรอบอาคารกู้ภัยและดับเพลิง เพื่อรักษาค...
 งานดับเพลิงและกู้ภัย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และดูแลทำความสะอาด รถดับเพลิง อาคารดับเพลิงทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อความพร้อมทุกสถานการณ์
งานดับเพลิงและกู้ภัย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์  และดูแลทำความสะอาด รถดับเพลิง อาคารดับเพลิง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อความพร้อมทุกสถานการณ์
งานดับเพลิงและกู้ภัย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และดูแลทำความสะอาด รถดับเพลิง อาคารดับเพลิง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่อความพร้อมทุกสถานการณ์ ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง ฝึกภาคปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้ง วิธีการใช้รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่อ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมประจำไตรมาสที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 7 พ.ค.63
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมประจำไตรมาสที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 7 พ.ค.63 1.ทดสอบเวลาตอบสนองหัวทางวิ่งด้าน 18 จับเวลาได้ 2 นาที 2.ฝึกแ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 28 เมษายน 2563เรื่อง การทดสอบร่างกายประจำเดือนเมษายน 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 28 เมษายน 2563เรื่อง การทดสอบร่างกายประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ให้มีคว...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ฝึกภาคปฏิบัติกรณีอากาศยานประสบเหตุภายในท่าอากาศยาน เพือให้มีความพร้อมสำหรับรับ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์วัน จันทร์ ที่ 21 เมษายน 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 เม.ย. 63
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำ สัปดาห์ที่ 16 เมษายน 2563 เกี่ยวกับอุปการ์กู้ภัยประจำรถต่างๆและการใช้บันได พัดลมระบายควันอุปกรณ...
งานดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ที่14 เมษายน 2563
งานดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ที่14เมษายน 2563 ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 เม.ย. 63
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง สวมชุดเผจิญเพลิง และ SCBA ประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 เม.ย. 63 ...
งานดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ที่7เมษายน 2563
งานดับเพลิงและกู้ภัยขอนำส่งภาพการฝึกซ้อมตามแผนประจำสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2 เดิอนเมษายน 2563
ออกกำลังกาย 31 มีค. 63
งานดับเพลิงและกู้ภัยขอนำส่งภาพการทดสอบสมรรภาพทางกายตามกำหนดของกรมท่าอากาศยานโดยทดสอบปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มี.ค.63 ครบรอบ 6 เดือน ...
วัน พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 การซ้อมแผนดับเพลิง อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ
รายงานการฝึกซ้อมการกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยาน ประจำไตรมาสที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ประจำวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
1. บทบาทหน้าที่ของพนักงานดับเพลิง ทพช. กรณีเกิดไฟ ไหม้หญ้าบริเวณ เขตสนามบินและรอบนอกสนามบินฯ 2. บทบาทหน้าที่ของพนักงานดับเพลิง ทพช. กรณีเกิดไ...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงได้ทำการฝึกซ้อมคุ้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร และการขนย้ายผู้ป่วย การส่วมชุดเผจิญเพลิง การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA พร้...
งานดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ที่10 มีนาคม 2563
งานดับเพลิงออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครับ ยืดเหยียด สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลาง กล้ามเนื้อช่วงล่าง และช่วงบน Plank,Squat,Hip flexer,Hamstrin...
นายวินิจ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมภายในเพื่อหาลือและ มอบหมายหน้าที่ และกำหนดผู้ประสานงานแนวทางการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปี2563
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวินิจ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมภายใน...
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563
งานกู้ภัยและดับเพลิงขอรายงานการฝึกซ้อมประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ที่ 1 1.ฝึกเวลาตอบสนอง 2.ฝึกทบทวนสายส่งนำดีบเพลิง ...

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon