สังกัด กรมท่าอากาศยาน Department of Airport
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
ท่าอากาศยานพิษณุโลก PhitsanulokAirport
Phisanulok
Nokair
Air Asia
ThaiLionAir
 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน

                                                                                

เป้าประสงค์หรือเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

- พัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างสาขา และรองรับความต้องการขนส่งจากประเทศเพื่อนบ้าน

- เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ ในระบบขนส่งทางอากาศ เพื่อประชาชนได้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ ที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

- พัฒนาการกำกับดูแลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 

 

                       

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon