สังกัด กรมท่าอากาศยาน Department of Airport
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
ท่าอากาศยานพิษณุโลก PhitsanulokAirport
Phisanulok
Nokair
Air Asia
ThaiLionAir
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทพล.

 
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฎิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฎิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก
มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
เลื่อนกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชเฉพาะกิจ ตามประกาศกรมท่าอากาศยาน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศสถานที่สอบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก กรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมท่าอากาศยาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “ตู้แบ่งปัน ปันน้ำใจ สู้ Covid-๑๙”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก และเจ้าหน้...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกุล (รัชกาลที่ ๑๐) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาวสิกขา พันธ์สบาย หัวหน้ากลุ่มบริห...
ท่าอากาศยานพิษณุโลก และสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าทำงานติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายชัยยานันท์ นาคเหล็ก หัวหน้ากลุ่มรักษา...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลกร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันกับสายการบิน ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันกับสายการบิน ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโล...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกรมท่าอากาศยาน ในวันจัน...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการปฏิบัติงานทางภาคพื้นดินสนามบินร่วมกันระหว่าง กองบิน ๔๖ กับท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการปฏิบัติงานทางภาคพื้นดินสนามบินร่วมกันระหว่าง กองบิน ๔๖ กับท่าอากาศยานพิษณุโลก วันพฤห...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลกประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานพิษณุโลก ...
ท่าอากาศยานพิษณุโลกมอบแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
ท่าอากาศยานพิษณุโลกมอบแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิ...

ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon