Phrae Airport, Department of Airports
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดแพร่
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายการบินนกแอร์
แจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
 

ท่าอากาศยานแพร่

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่)
 
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
 
กำหนดการการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่
 
การแสดง E - Boarding pass ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแพร่
 
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)
 
 
ข้อมูลเผยแพร่
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายพัฒนา ท่าอากาศยานแพร่
 
มาตรการป้องกันฯ ระหว่างเดินทางไป-กลับด้วยขนส่งสาธารณะ
 
ประกาศท่าอากาศยานแพร่ เรื่องนโยบายด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานแพร่
 
ข้อกำหนดการนำแบตเตอร์รี่สำรอง Power Bank ขึ้นเครื่องบิน
 
 
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๓
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
 
 
คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
หลักเกณฑ์การตรวจค้น ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
 
คำแนะนำผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง
คำแนะนำผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง...
ข้อมูลจาก http://www.caat.or.th/th/archives/20146 ...
 
การพกแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่อง
 
การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน
 
 
ภาพกิจกรรม
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon