ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

 

               จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจยิ่ง  ระนองยังคงเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ในด้านบ่อน้ำแร่ร้อน  ภูเขาหญ้า หาดทรายและทะเลที่สะอาด สวยงาม เช่น หาดบางเบน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าใจอีกหลายแห่ง  มีสัตว์ที่น่าสนใจที่พบในบริเวณนี้ คือ ปูเจ้าฟ้า  มีการค้าระหว่างประเทศ  และมีเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วิคตอเรียพอยท์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ก่อสร้างสนามบิน  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2532 กรมการบินพาณิชย์ได้ทำการสำรวจ และเลือกพื้นที่ก่อสร้างสนามบินที่บริเวณบ้านละออง ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หลักกิโลเมตรที่ 634-636 บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,855 ไร่ 2 งาน 0.2 วา ห่างจากตัวเมืองระนอง ประมาณ 25 กิโลเมตร  โดยกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งงานสนาม และงานอาคาร เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2536 แล้วเสร็จเมื่อวันที่  18 พ.ค. 2538

                  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานระนอง  ระยะแรกนี้สำหรับเครื่องบินโดยสารบรรจุ  150 ที่นั่ง หรือ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อันจะเป็นการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon