ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
          ท่าอากาศยานระนอง ตั้งอยู่ เลขที่ 91 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ริมทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หลักกิโลเมตรที่ 634-636 ห่างจากตัวเมืองระนอง ประมาณ 25 กม. มีพื้นที่ประมาณ 2,386 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อ     ทุ่งหญ้าสลับป่าละเมาะ
ทิศใต้              ติดต่อ    สถานีพัฒนาที่ดินระนอง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก      ติดต่อ    ทางหลวงหมายเลข 4 และค่ายรัตนรังสรรค์ (ร.25 พัน 2)
ทิศตะวันตก       ติดต่อ    สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะม่วงหิมพานต์ และป่าชายเลน               
 
 

พิกัดทางภูมิศาสตร์
094639N               983508E

ความสูงจากระดับน้ำทะเล   57 ฟุต

ลักษณะภูมิประเทศ
            สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดระนอง มีลักษณะรูปร่างเรียวยาว แคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้สุด 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามัน ทางทิศตะวันตก มีภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งมีระดับความสูงที่ 1,700 ฟุต 

           
ลักษณะภูมิอากาศ
         ระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมาก เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ และติดกับทะเลอันดามัน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูกาลของจังหวัดระนองแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม ธันวาคม ช่วงที่มีฝนตกชุก คือ ระหว่างเดือน กรกฎาคม กันยายน
ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.70 35.60 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว ช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำลงเล็กน้อยประมาณ 19.80-.4.70 องศาเซลเซียส

             ลักษณะทางกายภาพ
             ทางวิ่ง    
ผิวแอสฟัลท์ตกคอนกรีต ขนาด 2,000 x 45 เมตร

             ทางขับ    ขนาด  196 x 23 เมตร  จำนวน 2 เส้น

 
   
        ลานจอด  ขนาด  120 x 180 เมตร จอดเครื่องบินโบอิ้ง  737 ได้ 3 ลำ สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ ได้ 6 ลำ
      
             ลานจอดรถยนต์  มีพื้นที่รวม  6,700 ตารางเมตร  สามารถจอดรถยนต์ได้ 250 คัน
    
             อาคารผู้โดยสาร  พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร จุผู้โดยสารได้ประมาณ  300 คน
             อาคารหอควบคุมการบิน  
      
             อาคารที่ทำการดับเพลิงและกู้ภัย
 
                            
           อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย บ้านเรือนแถว  จำนวน 2 หลังๆละ 4 ห้อง บ้านเดี่ยว จำนวน 5 หลัง แฟลต 3 ชั้น จำนวน 2 หลังๆละ 12 ห้อง 
           อาคารประปา  สำหรับจ่ายน้ำใช้สำหรับอาคารผู้โดยสารและบ้านพักเจ้าหน้าที่


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon