ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานระนอง เข้าทำการสำรวจเส้นทางแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณเขตพื้นที่ AIR SIDE
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงท่าอากาศยานระนอง เข้าทำการสำรวจเส้นทางแหล่งน้ำธรรมชาติเขตพื้นที่ AIR SIDE บริเวณหัวทางวิ่ง ...
ท่าอากาศยานระนองจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า face shield เพื่อส่งมอบให้แก่จังหวัดระนองเพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นางปรีดา ช่วยคง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า face shield จำนวน 200 ชิ้น สำหรับใช้ใ...
ท่าอากาศยานระนองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับทางจังหวัดระน...
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมมาตรการเฝ้าระวังไวรัสCOVID-19 ปรับจุดยืนแถวและเว้นระยะห่างเก้าอี้นั่งภายในท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมมาตรการเฝ้าระวังไวรัสCOVID-19 ปรับจุดยืนแถวและเว้นระยะห่างเก้าอี้นั่ง ภายในท่าอากาศยานระนอง วันจันทร์ที่ 23 มีนาค...
สายการบินนกแอร์สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานระนอง
สายการบินนกแอร์สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานระนอง วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยก...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสCOVID-19 แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสCOVID-19 แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง วันพฤหัส...
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2562” ครั้งที่5
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.249...
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมหารือกับสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและมาตรการ เพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมหารือกับสำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและมาตรการ เพื่อส่งเสริมการใช้ท่าอากา...
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ...
ท่าอากาศยานระนองได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานเทศบาลตำบลราชกรูด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมจัดทำ Big Cleaning day
ท่าอากาศยานระนองได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานเทศบาลตำบลราชกรูด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชกรูด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมจัดทำ ...
ท่าอากาศยานระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ท่าอากาศยานระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 (COVID-19) วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยา...
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไท...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ท่าอากาศยานระนอ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรั...
ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา และคณะ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดา ช่วยคง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานท่าอากาศยานระนอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิกา...
คณะครูและนักเรียนศูนย์​พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเบน​ ตำบลม่วงกลวง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่าอากาศยานระนอ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์​ 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเร...
ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรม “รวมใจ ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วไทย”
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมจัดกิจกรรม “กรมท่าอากาศยานรวม...
ท่าอากาศยานระนองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง พร้อมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ...
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมอบรมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเป็นการอบรมผ่านวิดีทัศน์ทาง...
ท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง มอบหมายให้นางเบ็ญจมาส โลหกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน พร้อ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้โดยสาร ณ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้โดยสาร ณ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานระนอง วันพุธที่ 29...

ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 117,338
black_ribbon