ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใ...
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ประจำปีการศึกษา 2563
ท่าอากาศยานระนองเข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นางปร...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเยาวลั...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มความปลอดภัย ท่าอาก...
ท่าอากาศยานระนองร่วมเป็นผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่1 (1/62) รายวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยชุมชนระนอง
ท่าอากาศยานระนองร่วมเป็นผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่1 (1/62) รายวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยชุมชนระนอง วันจัน...
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมแจกของที่ระลึกจากกรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยานครบรอบ 87 ปี
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมแจกของที่ระลึกจากกรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยานครบรอบ 87 ปี วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางป...
หน่วยงานทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ นำชุดสุนัขดมกลิ่น ช่วยสนับสนุนรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งของสัมภาระร...
ท่าอากาศยานระนองจัดประเมินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกู้ภัยและดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา ๐9.๐๐ น. นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง นางเบ็ญจมาส โลหกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นายดนุชนม์ น...
กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง 
ข่าวกรมท่าอากาศยานฉบับที่ 46/2563 กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง นายทวี เกศิสำอาง อธิบด...
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมประชุมการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ผ่านระบบ Video Conference
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายสมเกียรติ มณีสถิต รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยห...
การจ้างงานเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารรวมทั้งอาคารทำการต่างๆ และเก็บรถเข็นสัมภาระที่ท่าอากาศยานระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากหมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารดับเพ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันทำโยธาตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารที่พักผู้โ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณบ่อน้ำภายในท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณสองด้านข้างถนนลงไปจนถึงบริเวณบ่อน้ำทางเข้าท่าอากา...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากที่หมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องมืออุปก...
หน่วยงานทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ นำชุดสุนัขดมกลิ่น ช่วยสนับสนุนรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งของสัมภาระรว...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM อบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยาน”
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานระนอง จัด KM ฝึกอบรมความรู้ด้านภา...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าภายในเขตพื้นที่การบิน
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาเข้าตัดหญ้าบริเวณหัวทางวิ่ง 02 ภายในเขตพื้นที่การบิน โดยตัดหญ้าแ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM การทดสอบเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS และเครื่องมือตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบ ETD
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรม KM ทดสอบการใช้งานของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ E...
กลุ่มรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานระนอง ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวลักษณ์ สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมประช...

ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 151,995
black_ribbon