ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
หน่วยงานทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ นำชุดสุนัขดมกลิ่น ช่วยสนับสนุนรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งของสัมภาระร...
ท่าอากาศยานระนองจัดประเมินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกู้ภัยและดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา ๐9.๐๐ น. นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง นางเบ็ญจมาส โลหกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นายดนุชนม์ น...
กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง 
ข่าวกรมท่าอากาศยานฉบับที่ 46/2563 กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง นายทวี เกศิสำอาง อธิบด...
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมประชุมการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ผ่านระบบ Video Conference
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายสมเกียรติ มณีสถิต รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยห...
การจ้างงานเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสารรวมทั้งอาคารทำการต่างๆ และเก็บรถเข็นสัมภาระที่ท่าอากาศยานระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากหมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารดับเพ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันทำโยธาตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารที่พักผู้โ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณบ่อน้ำภายในท่าอากาศยานระนอง
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณสองด้านข้างถนนลงไปจนถึงบริเวณบ่อน้ำทางเข้าท่าอากา...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากที่หมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องมืออุปก...
หน่วยงานทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ นำชุดสุนัขดมกลิ่น ช่วยสนับสนุนรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ชุดสุนัขดมกลิ่นจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ เข้าตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งของสัมภาระรว...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM อบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยาน”
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานระนอง จัด KM ฝึกอบรมความรู้ด้านภา...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าภายในเขตพื้นที่การบิน
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาเข้าตัดหญ้าบริเวณหัวทางวิ่ง 02 ภายในเขตพื้นที่การบิน โดยตัดหญ้าแ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM การทดสอบเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS และเครื่องมือตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบ ETD
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรม KM ทดสอบการใช้งานของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ E...
กลุ่มรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานระนอง ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวเยาวลักษณ์ สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานระนอง เข้าร่วมประช...
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านช่องทางท่าอากาศยานระนอง
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารในการเดินทางเข้า-ออก ผ่านช่องทางท่าอากาศยานระนอง สามารถเดินทางได้ตามปกติ ไม่ต้องแสดงเอกสารใด ๆ เริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 1...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานสำหรับใช้ในการตรวจสอบสัมภาระและผู้โด...
กลุ่มความปลอดภัย ท่าอากาศยานระนอง เข้าเก็บกวาด FOD ในเขตพื้นที่การบิน
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานระนอง เข้าตรวจสอบ FOD ภายในเขตพื้นที่การบิน พร้อมเก็บกวาดใบไม้และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ บนพื้นถนน...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารที่พักผู้โดยสาร
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ทำการโยธาโดยร่วมกันตัดหญ้าบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยส...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าบริเวณคูระบายน้ำภายในเขตพื้นที่การบิน
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้ากู้ที่ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณสองด้านข้างคาน้ำภายในเขตพื้นที่การบินแล...
ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาโดยการตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้า - ออก และบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันต...

ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 140,809
black_ribbon