ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และนายช่าง CCTV ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บเศษขยะบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แลดูสะอาดสวยงามยิ่งขึ้น
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน (Table Top Exercise) โดยจำลองสถานการณ์ กรณ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และนายช่าง CCTV ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก จัด KM เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก จัดกิจกรรม KM เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลสถิติการขนส่...
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระนอง
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.20 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ด้วยมีกำหนดการเสด็จติดตาม...
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การใช้สื่อออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาหลังจากหมดเที่ยวบินแล้ว ร่วมกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณด้านหน้าอาคารหอบังคับก...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระดับภัยคุกคาม ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจค้น
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย พร้อมกับนายช่าง CCTV ท่าอากาศยานระนอง ร่วมจัดกิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าโดยนำเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กและรถแทรกเตอร์...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง การตรวจค้นบุคคลด้วยมือและเครื่องมือตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector)
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรม KM เรื่อง การตรวจค้นบุคคลด้วยมือและเครื่องมือตรวจจับ...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าและขุดลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้า เก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้บริเวณสวนหย่อม...
ท่าอากาศยานระนองให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ เครื่องบินตำรวจปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่ง...
ท่าอากาศยานระนอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย จัด KM เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ จุดตรวจค้นคนและสัมภาระ (English conversation course for security checkpoint)
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัด KM การสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ จุดตรวจค้นคนและสัมภาระ (Eng...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย จัด KM เรื่อง การใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันจัด KM เรื่อง การใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ เพื่อ...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ออกกำลังกายประจำสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ด้วยการวิ่งและออกกำลังกายท่ากายบริหารต่า...
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มรักษาความปลอดภัย ร่วมกันโยธาตัดแต่งและดูแลรักษาสวนหย่อมด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดแต่งสวนหย่อมให้เป็นร...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานระนอง
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันโยธาตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณศาลาพระพุทธรูป นำรถแทรกเ...
มาตรการเดินทางจังหวัดระนอง
ท่าอากาศยานระนอง โดยกลุ่มความปลอดภัย ร่วมกันฝึกซ้อมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ SCBA
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานระนอง ใช้เวลาในวันที่ไม่มีเที่ยวบิน ร่วมกันฝึกซ้อมการใช้งานเครื่องช่วยหาย...
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานระนอง
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ร่วมกันโยธาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานระนอง วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานระนอง ใช...

ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 193,655
black_ribbon