ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงานจังหวัดระนอง
สายการบินนกแอร์
พลเพลส
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
Facebook Fanpage
Line@
 

ข่าวรับสมัครงาน

 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
ประกาศกรมท่าอากาศยาน รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธฯ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รายชื่อผู้ผ่านการสอ.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
  ประกาศผล จตอ.65.pdf 395 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุ  
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องประกาศรายชื่อ.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องรับสมัครสอบบุ.pdf 3 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างท.pdf 301 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานราชการตำแหน่งเจ้า.pdf 584 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนCCTVและดับเ.pdf 465 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ทดสอบสมรรถนะร่างกาย) ในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานท่าอากาศยานระนอง)  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่าง.pdf 186 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน พนักงานราชก.pdf 466 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรเพื่อเพื่อเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก  
  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่องรายชื่อผู้มีส.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน.pdf 4 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง  
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ทรน.06พ.ค.64.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ทรน. ทชพ. ทหห.  
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน-เรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ผ่าสนการสอบคัดเลือก-ทรน (1).pdf 582 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ  
  airports201901_3.pdf 10 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน  
  รายชื่อ.pdf 6 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน  
  รับสมัคร.pdf 5 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏบัติงานที่ส่วนกลาง  
  ประกาศรับสมัคร-พรก-1.pdf 5 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon