ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

 

  ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ 

   สิบเอ็ดประตูเมืองงาม       เรืองนามพระสูงใหญ่

 ผ้าไหมสาเกตุ             บุญผเหวดประเพณี 

มหาเจดีย์ชัยมงคล           งามน่ายลบึงพลาญชัย

เขตกว้างไกลทุ่งกุลา        โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

 

 

 

                         

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชนของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เพราะทุกความเห็นมีความหมาย
 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ยกเลิกเที่ยวบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤาภาคม 2564
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 64
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 64
 
ตารางบิน ประจำเดือน มีนาคม 64
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว
 
 
ของหายได้คืน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ( Lost & Found )
เพราะความปลอดภัย คือหน้าที่ของเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 64
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563
 
 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564
 
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 95
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 180,563
black_ribbon