ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

ข้อมูลท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ข้อมูลท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

1. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2044 ( ร้อยเอ็ด-โพนทอง )  ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 13.5 กิโลเมตร ทางด้านซ้าย ระยะทางจากถนนเข้าถึงอาคารที่พักผู้โดยสาร 2.8 กิโลเมตร

2. พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ประมาณ 2,787-0-04.6 ไร่ ประกอบไปด้วย

                2.1 ลานจอด สามารถจอดเครื่องบินได้ (มี 8 หลุมจอด)

                                - Boing 737-400 จำนวน 2 ลำ

                                - ATR 72 จำนวน 2 ลำ

                                - เฮลิคอปเตอร์แบบ 212/UH – IN อีก 4 ลำ

                * สามารถจอดได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

                2.2 ทางวิ่ง มีทางวิ่งยาว 2,100 เมตร กว้าง 45 เมตร

                2.3 ทางขับมีผิวจราจร กว้าง 23 x 320 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 10.50 เมตร

                2.4 ลานจอดเครื่องบินมีขนาดกว้าง 85 เมตร ยาว 323 เมตร

                2.5 อาคารที่พักผู้โดยสาร ( Passenger Terminal ) ขนาด 3,013 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งานออกเป็น

                                2.5.1 พื้นที่สาธารณะชั้นล่าง 1,248 ตารางเมตร

                                2.5.2 พื้นที่เช่า 123 ตารางเมตร

                                2.5.3 ห้องผู้โดยสารขาเข้า 288 ตารางเมตร  ห้องน้ำ  32 ตารางเมตร

                                2.5.4 ห้องผู้โดยสารขาออก 269 ตารางเมตร ห้องน้ำ 32 ตารางเมตร

                2.6 อาคารหอบังคับการบิน ทำการควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน ขนาดพื้นที่ 835 ตารางเมตร

                2.7 อาคารที่ทำการดับเพลิง – กู้ภัย และบำรุงรักษา จอดรถได้ 8 คัน ขนาดพื้นที่ 835 ตารางเมตร

                2.8 อาคารระบบไฟฟ้าสนามบิน (AFL) พร้อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 315 KVA  ขนาดพื้นที่ 855 ตารางเมตร

                2.9 อาคารเครื่องช่วยในการเดินอากาศ NDB , ILS

                2.10 อาคารสถานีรับ-ส่งวิทยุ , สถานีเรดาห์

                2.11 อาคารเครื่องช่วยในการเดินอากาศ DVOR/DME พร้อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 30 KVA.

                2.12 อาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดเครื่องยนต์ 300 KVA. สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสาร

                2.13 ลานจอดรถยนต์ จอดรถเก๋ง – รถตู้ได้ 150 คัน จอดรถโดยสารได้ 8 คัน

3. สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

                3.1 เก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 400 ที่นั่ง

                3.2 สายพานลำเลียงกระเป๋า 2 เครื่อง สำหรับ Check in และห้องผู้โดยสารขาเข้า

                3.3 รถเข็นกระเป๋า จำนวน 60 ตัว

                3.4 ห้องน้ำชาย 5 ห้อง หญิง 5 ห้อง (ห้องน้ำหญิงแต่ละห้องมี 4 ห้องย่อย , ชาย 2 ห้องย่อย)

                3.5 ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง

                3.6 ห้องรับรองพิเศษ จำนวน 2 ห้อง

                3.7 ร้านค้า จำนวน 5 ร้าน

                3.8 รถบริการเข้าเมือง จำนวน 3 ราย

4. มาตรฐานการบริการอื่นๆของท่าอากาศยาน

                4.1 รถดับเพลิงขนาดกลาง จำนวน 3 คัน

                4.2 รถดับเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน

                4.3 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คัน

                4.4 รถพยาบาล จำนวน 1 คัน

                4.5 รถกวาดดูด จำนวน 1 คัน

                4.6 รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน

                4.7 รถตู้ จำนวน 2 คัน

                4.8 รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

                4.9 อุปกรณ์ตรวจความผลอดภัยให้กับผู้โดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวก

                                - เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด

                                                * แบบ Hand Scanner และแบบ Walk Through

                                                *แบบ X-Ray สำหรับตรวจกระเป๋า – สัมภาระของผู้โดยสารที่ฝากสายการบินและถือขึ้นเครื่อง

                                - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในและภายนอกอาคาร

                4.10 ระบบประปาผิวดิน มาตรฐาน มีระบบประปาของตนเอง

                4.11 เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

                4.12 เครื่องช่วยการเดินอากาศ

                                - DVOR/DME

                                - NDE

                                - ILS

                                - เรดาห์ทุติยภูมิ รัศมี 265 NM

                4.13 ตัวแทนการรับขนสินค้า 1 ราย

                4.14 สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุทางการแพทย์ ( Medical Facilities )

                                - รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน

                                - โรงพยาบาลธวัชบุรีห่างจากสนามบิน ประมาณ 6 กม.

                                - โรงพยาบาลในตัวเมือง

                4.15 การขนส่ง ( Transportation ) รถเช่าจากสนามบิน , รถรับจ้างไม่ประจำทาง

                4.16 ธนาคาร มีตู้ ATM ของ ธนาคาร ธกส. จำนวน 1 ตู้ , ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ตู้

                4.17 ไปรษณีย์ ติดต่อในเมือง

                4.18 บริการนักท่องเที่ยว ( Tourist Office ) ตำรวจ จาก สภอ.ธวัชบุรีและติดต่อในเมือง

                4.19 โรงแรม ในเมือง 16 กิโลเมตร จากสนามบิน

                4.20 การติดต่อสื่อสาร Wi-Fi ของสายการบินนกแอร์ และท่าอากาศยาน

                4.21 ด่านศุลกากร  สามารถประสานกับด่านศุลกากรที่มุกดาหาร

                4.22 ด่านตรวจคนเข้าเมือง มีสถานีชั่วคราวที่สนามบินร้อยเอ็ด

                4.23 ด่านกักกันโรค สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประสาน

 

                4.24 ด่านกักกันพืช/สัตว์ หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ประสาน 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon