ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
เพจท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน
 

คู่มือประชาชน

 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ติดต่อราชการกรมท่าอากาศยาน พกบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน
ข้อควรรู้เรื่องการพกแบตสำรอง ( Power Bank ) ขึ้นเครื่องบิน
ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์ ขึ้นไปกับอากาศยาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้มีประกาศ ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์ หรือวัสดุและสารอื่น ๆ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายค...
สิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินยกเลิกหรือล่าช้า
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ DRONE
ขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ขั้นตอนในการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1. ผู้โดยสารที่จะเดินทางในแต่ละวันต้องมา Check in ก่อนเครื่องขึ้น 45 นาที 2. กรณีผู้...
ระเบียบการขอใช้ห้องรับรองพิเศษ
ผู้มีสิทธิในการขอใช้ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีดังนี้ 1. พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าที่ทรงกรมขึ้นไป 2. องคมนตรี ...
การขออนุญาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินกรณีไม่สูงกว่าสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมและไม่เกินเกณฑ์ความสูงอนุญาตภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศในเขตสนามบิน
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใก...
การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานที่ให้บริการ :ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรวงคมนาคม...
คู่มือประชาชน : การจัดการให้เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกรมท่ากาศยาน(กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของสถานที่เช่า)
คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดการให้เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกรมท่ากาศยาน (กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมขอ...
คู่มือประชาชน : การจัดสรรอนุญาตเวลาเข้าออกของสายการบินประจำ
คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดสรรอนุญาตเวลาเข้าออกของสายการบินประจำ หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรวงคมนาคม วิธีการ เงื่อนไข (ถ้า...
คู่มือประชาชน : การต่ออายุการให้เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน
คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุการให้เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อย...
คู่มือประชาชน : การอนุญาตชั่วคราวให้เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตชั่วคราวให้เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อย...
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่จำกัด (Restricted Area) แบบชั่วคราว สำหรับบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบชั่วคราวสำหรับบุคคล หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรว...
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบประจำ สำหรับบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบประจำ สำหรับบุคคล หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรวงคม...
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบชั่วคราว สำหรับยานพาหนะ
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบชั่วคราว สำหรับยานพาหนะ หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระ...
คู่มือประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบประจำ สำหรับยานพาหนะ
คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุญาตให้เข้าพื้นที่กำกัด (Restricted Area) แบบประจำ สำหรับยานพาหนะ หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรว...
คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานรายครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานรายครั้ง หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรวงคมนาคม...
คู่มือประชาชน : การออกใบอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานรายปี
คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานรายปี หน่วยงานที่ให้บริการ : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กระทรวงคมนาคม ...

ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 142,690
black_ribbon