ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตารางบิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตารางบินประจำเดือน เมษายน 2565 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษร์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้่งเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
ตารางบิน ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยสมายด์ เปิดเส้นทางการบิน ร้อยเอ้ด -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ทุกวัน เริ่มบินวันทมี่ 28 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2564

ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon