ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
ThaiFlightInfo
จังหวัดร้อยเอ็ด
ROI ET AIRPORT
D-0507 Flight Training
Thai Aviation Academy
สายการบินไทย แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน กรมท่าอากาศยาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมท่าอากาศยาน
 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

 

  ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ 

   สิบเอ็ดประตูเมืองงาม       เรืองนามพระสูงใหญ่

 ผ้าไหมสาเกตุ             บุญผเหวดประเพณี 

มหาเจดีย์ชัยมงคล           งามน่ายลบึงพลาญชัย

เขตกว้างไกลทุ่งกุลา        โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 
ตารางบิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2565
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2565
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2565
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2565
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับยานพาหนะชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดถาวร
 
คู่มือการอนุญาตให้เข้าพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมสำหรับบุคคลชนิดชั่วคราว
 
 
ของหายได้คืน ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ( Lost & Found )
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2564
 
เพราะความปลอดภัย คือหน้าที่ของเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 64
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2564
 
 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารที่พักผู้โดยสาร และเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารที่พักผู้โดยสาร และเก็บรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 
ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 
ขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ไม่มีข้อมูลในระบบ
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon