Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
vote
 
AIPA
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Real Time Flight Schedule
กรมท่าอากาศยาน
แอร์เอเชีย
นกแอร์
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
 

ประวัติท่าอากาศยานสกลนคร

ประวัติความเป็นมาของสนามบินสกลนคร

          สนามบินสกลนคร (บ้านค่าย) เป็นสนามบินของกองทัพบก เปิดใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2515 มีภารกิจหลักเพื่อรับเสด็จเครื่องบินพระที่ี่นั่ง และภารกิจทางทหาร  ตั้งอยู่ในค่ายกฤษณ์สีวะรา พิกัด 17 ํ11'30" เหนือ 10 ํ40'76" ตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 4 กิโลเมตร

      ในปี พ.ศ. 2528 นายพีระ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ได้ประสานกรมการบินพาณิชย์และบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ให้เปิดบริการด้านการบินพาณิชย์ โดยได้สร้างอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ภายในค่ายกฤษณ์สีวะรา และให้บริการจนถึงปี พ.ศ. 2537

            ต่อมาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครได้มีการขยายตัว ทำให้มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารผู้โดยสารเดิมที่มีอยู่เกิดความคับแคบ และไม่สามารถต่อเติมอาคารออกไปได้อีก ประกอบกับการเข้า-ออก ต้องผ่านทางค่ายกฤษณ์สีวะรา ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของทางทหาร กรมการบินพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นว่า บริเวณที่ว่างทางทิศตะวันตกของทางวิ่ง ซึ่งอยู่เยื้องกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมปัจจุบัน มีความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารอากาศยานหลังใหม่ พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงได้ประสานกับกองทัพบก ขอใช้ที่ดิน 158 ไร่ สร้างอาคารท่าอากาศยานหลังใหม่ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539 จึงได้เปิดใช้ท่าอากาศยานให้บริการประชาชนในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง จนถึงปัจจุบัน

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 83,594
black_ribbon