Department of Civil Aviation (DCA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
AIPA
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
Real Time Flight Schedule
กรมท่าอากาศยาน
แอร์เอเชีย
นกแอร์
 

ประวัติท่าอากาศยานสกลนคร

ประวัติความเป็นมาของสนามบินสกลนคร

          สนามบินสกลนคร (บ้านค่าย) เป็นสนามบินของกองทัพบก เปิดใช้ เมื่อปี พ.ศ. 2515 มีภารกิจหลักเพื่อรับเสด็จเครื่องบินพระที่ี่นั่ง และภารกิจทางทหาร  ตั้งอยู่ในค่ายกฤษณ์สีวะรา พิกัด 17 ํ11'30" เหนือ 10 ํ40'76" ตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 4 กิโลเมตร

      ในปี พ.ศ. 2528 นายพีระ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ได้ประสานกรมการบินพาณิชย์และบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ให้เปิดบริการด้านการบินพาณิชย์ โดยได้สร้างอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ภายในค่ายกฤษณ์สีวะรา และให้บริการจนถึงปี พ.ศ. 2537

            ต่อมาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครได้มีการขยายตัว ทำให้มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารผู้โดยสารเดิมที่มีอยู่เกิดความคับแคบ และไม่สามารถต่อเติมอาคารออกไปได้อีก ประกอบกับการเข้า-ออก ต้องผ่านทางค่ายกฤษณ์สีวะรา ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของทางทหาร กรมการบินพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นว่า บริเวณที่ว่างทางทิศตะวันตกของทางวิ่ง ซึ่งอยู่เยื้องกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมปัจจุบัน มีความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารอากาศยานหลังใหม่ พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงได้ประสานกับกองทัพบก ขอใช้ที่ดิน 158 ไร่ สร้างอาคารท่าอากาศยานหลังใหม่ และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2539 จึงได้เปิดใช้ท่าอากาศยานให้บริการประชาชนในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง จนถึงปัจจุบัน

 

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon