ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
Thai Flight Info
 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ : 2013-11-21 13:45:07 อ่าน : 4559
 
ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ได้ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร (CUSTOMS AIRPORT)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และ ใช้งานร่วมกับทหารอากาศ (Joint use)

• ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เส้นละติจูดที่ 09 องศา 08 ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ 99 องศา 08 ลิปดา 25 ฟิลิปดาตะวันออกสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 6 เมตร

• ความยาวทางวิ่ง (Runway) 3,000 x 45 เมตร ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

• ทางวิ่ง (RUNWAY) อยู่ทิศตะวันออก และตะวันตก 22/04

• รองรับน้ำหนักสูงสุดของอากาศยานได้ 165 ตัน หรือ 363,000 ปอนด์

• ทางขับ (TAXIWAY) มี 10 เส้นทาง คือ ทางขับ A, B, C (ทางขับขนาน),D, E, F, G, H, I และ J

• ลานจอดอากาศยาน (APRON) ขนาด 120 x 300 เมตร พื้นผิวคอนกรีต จอดอากาศยาน แบบ AIRBUS ได้ 2 ลำ

หรือ BOEING 737 4 ลำ

• ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 25 x 25 เมตร 4 หลุมจอด

• ความแข็งแรงของทางวิ่ง คือ PCN 65/F/C/X/U

- รับน้ำหนักอากาศยานซึ่งล้อหลังเป็นชนิดล้อคู่ จำนวน 2 คู่ เช่น AIRBUS,BOEING 737, DC-9, BOEING 727 ฯลฯ

• ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB, DVOR / DME, ILS, PAPI APPROACH,FLASHING LIGHT, DISTANCE MARKER

• เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง

- ติดตั้งที่อาคารโรงเครื่องยนต์ ขนาด 500 KVA เพื่อสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร 1 เครื่อง

- ติดตั้งที่อาคาร AFL ขนาด 350 KVA เพื่อสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าสนามบิน 1 เครื่อง

• อากาศยานขึ้นลงได้ตลอด 24 ชั่วโมง (แจ้งแผนการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)

 
 


 
รูปภาพประกอบ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon