ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
Thai Flight Info
 

ข่าวประกาศ ผลการสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

 
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน (Airside) และพื้นที่สาธารณะ (Landside) และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ที่ ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน (Airside) และพื้นที่สาธารณะ (Landside) และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ที่ ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะงานจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการ (Operation and Maintenance) และระบบตรวจค้นสัมภาระแบบ in – line ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผุ้ชนะงานจ้างทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารดับเพลิง และอาคารต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน (Airside) และพื้นที่สาธารณะ (Landside) และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ที่ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
เอกสารประกอบ ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานส...
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 ...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารดับเพลิง และอาคารต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารดับเพลิง และอาคารต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เอกสารป...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน (Airside) และพื้นที่สาธารณะ (Landside) และ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน (Airside) และพื้นที่สาธารณะ (Landside) และ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า...
ประกาศประกวดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการ (Operation and Maintenance) และระบบตรวจค้นสัมภาระแบบ in – line ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖4
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติการด้านปฏิบัติการ (Operation and Maintenance) และระบบตรวจค้นสัมภาระแบบ in – line ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปี...
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
เอกสารประกอบ ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยานสุ...
ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง และรถกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง และรถกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ - ประกาศประกวดราคาจ้าง เอกสารประกอบ - ราคากลาง เอกสารประกอบ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกอบ - เอกสารประกวดราคาจ้าง เอ...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด จำนวน 109 รายการ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคลังส...
ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
งานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาล ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ไฟล์ ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา แบบรูป ขอบเขตงาน ตารางแสดงวงเงิน บัชชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ...
เปลี่ยนแปลงเอกสารแถบท้าย เรื่องกำหนดพื้นที่เช่าสำหรับกิจกรรมรถเช่า(ขับเอง) และรถเช่าพร้อมคนขับ
เปลี่ยนแปลงเอกสารแถบท้าย เรื่องกำหนดพื้นที่เช่าสำหรับกิจกรรมรถเช่า(ขับเอง) และรถเช่าพร้อมคนขับ ...
การคัดเลือกเพื่อหาผู้ประกอบการรถเช่า(ขับเอง) ประเภทรายย่อยและเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้าย
การคัดเลือกเพื่อหาผู้ประกอบการรถเช่า(ขับเอง) ประเภทรายย่อย ...
แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ไฟล์ แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ...

ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 75
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 129,860
black_ribbon