ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมท่าอากาศยาน
Thai Flight Info
 

ข่าวประกาศ ผลการสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

เมื่อ : 2021-01-22 16:11:20 อ่าน : 2747

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนายช่าง CCTV จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครในวันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันและเวลาราชการ
(ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077 - 441 - 230 ต่อ 1310 (วันและเวลาทำการ)

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 รายละเอียดและคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ใบสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของกรมท่าอากาศยาน
  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 164
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 174,605
black_ribbon