กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ตารางบิน 1-31 พ.ค.65
ตารางบิน 27 มี.ค.- 30 เม.ย. 2565
ตารางเที่ยวบิน 1-26 มีนาคม 2565
QR Code ข้อมูลแสดงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางบิน 1-28 กุมภาพันธ์ 2565
ตารางบิน 1-31 มกราคม 2565
เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงปีใหม่2565
สวัสดีปีใหม่2565
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตารางเที่ยวบินของท่าอากาศยานตรัง ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564
ตารางเที่ยวบินของท่าอากาศยานตรัง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 3970/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง(มีผล 2 ต.ค. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
ตารางเที่ยวบิน 15-30 ตุลาคม 2564
ตารางเที่ยวบิน 1-14 ตุลาคม 2564
ตารางบิน 16-30 กันยายน 2564
ตารางเที่ยวบิน 1-15 กันยายน 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจวามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019
ประกาศ
กรมท่าอากาศยาน , สายการบิน ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ ผลผลิ...
ตารางบิน 1-7 พฤษภาคม 2564
เบอร์ติดต่อ สายด่วนโควิด-19 ตรัง

ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ1 2 3 4 5ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon