กรมท่าอากาศยาน Department of Airports (DOA)
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานจังหวัดตรัง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports
 

ท่าอากาศยานตรัง (Trang Airport)

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ตารางบิน 1-31 พ.ค.65
 
ตารางบิน 27 มี.ค.- 30 เม.ย. 2565
 
ตารางเที่ยวบิน 1-26 มีนาคม 2565
 
QR Code ข้อมูลแสดงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมท่าอากาศยานตรัง เรื่องการประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรัง
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานตรัง
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon