Calendar
  ก่อนหน้า March 2020 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
DataList 7 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 
CAAT ยกเว้นพิเศษให้ผู้โดยสารต่างชาติ Transit มาไทยไม่เกิน 24 ชั่วโมง ใช้ Fit to Fly ใบเดียว
CAAT ยกเว้นพิเศษให้ผู้โดยสารต่างชาติ Transit มาไทยไม่เกิน 24 ชั่วโมง ใช้ Fit to Fly ใบเดียว ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม (Tran...
ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาอาวุธปืนฯ
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน พ....
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID &n...
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน
การขออนุญาตถ่ายภาพในบริเวณท่าอากาศยาน
การขออนุญาตใช้ห้องรับรองพิเศษ

DataList 7 RecoardsShow  5 10 20 50 Records/Pages 


 
 


Visitors today 70
All visitors 115,282
black_ribbon