Calendar
  ก่อนหน้า September 2021 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
vote
 
Thai Flight Info ข้อมูลเที่ยวบิน
กรมท่าอากาศยาน
Facebook ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
30 ที่เที่ยวอุบลราชธานี
20 ที่พักเมืองอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี
ททท.สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สายการบินไทยสมายล์
สายการบินนกแอร์
สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
 

Airport Guide

 
DataList 22 Recoards1 2NextShow  5 10 20 50 Records/Pages 
1 กันยายนนี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม
1 กันยายนนี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม
29 Aug 64
 
สายการบินปฏิเสธการขนส่ง เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
สายการบินปฏิเสธการขนส่ง เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
2 Apr 64
 
พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน
พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน
20 May 64
การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
การขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
6 Jun 64
 
CAAT ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคสำหรับการเดินทางทางอากาศ
CAAT ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคสำหรับการเดินทางทางอากาศ
2 May 64
 
แนวทางการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
แนวทางการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
13 Apr 64
สิ่งที่ต้องใช้แสดงตัวตน สำหรับเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ
สิ่งที่ต้องใช้แสดงตัวตน สำหรับเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ
9 Apr 64
 
การตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารไปกับอากาศยาน / E-boarding pass
การตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารไปกับอากาศยาน / E-boarding pass
4 Apr 64
 
เอกสารที่ต้องแสดงผ่านจุดตรวจค้นและก่อนขึ้นอากาศยาน
เอกสารที่ต้องแสดงผ่านจุดตรวจค้นและก่อนขึ้นอากาศยาน
14 Nov 63
แนวทางปฏิบัติในการนำเจลล้างมือแอลกอฮอร์ขึ้นอากาศยานของผู้โดยสาร
แนวทางปฏิบัติในการนำเจลล้างมือแอลกอฮอร์ขึ้นอากาศยานของผู้โดยสาร
9 Nov 63
 
เผื่อเวลาเช็กอินก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง !
เผื่อเวลาเช็กอินก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง !
11 Aug 63
 
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีร่วมปกป้องตัวเองจาก COVID-19
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีร่วมปกป้องตัวเองจาก COVID-19
19 Apr 63
Full service & Low cost ต่างกันอย่างไร
Full service & Low cost ต่างกันอย่างไร
27 Feb 63
 
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร (Protection of Passenger Rights)
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร (Protection of Passenger Rights)
23 Jan 63
 
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน Check - in
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน Check - in
9 Jan 63
แพ็คของเหลวขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ผ่านฉลุย
แพ็คของเหลวขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ผ่านฉลุย
9 Jan 63
 
วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง
วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง
23 Jan 63
 
นั่งเครื่องบินแล้วหูอื้อทำไงดี?
นั่งเครื่องบินแล้วหูอื้อทำไงดี?
23 Jan 63
ทำไมต้องคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง ?
ทำไมต้องคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง ?
9 Jan 63
 
มือใหม่หัดโดรนต้องอ่าน!
มือใหม่หัดโดรนต้องอ่าน!
9 Jan 63
 

DataList 22 Recoards1 2NextShow  5 10 20 50 Records/Pages 


 
 


Visitors today 47
All visitors 224,195
black_ribbon