ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

การนำของเหลว เจล สเปรย์ขึ้นไปกับอากาศยาน

 

  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้มีประกาศ ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล   สเปรย์หรือวัสดุ  และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร  และเจ้าหน้าที่ประจำ       ท่าอากาศยาน  ที่จะเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย ดังนี้


 • 1. ของเหลวฯ ทุกชนิดที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย ซึ่งผู้โดยสารจะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยาน ต้องใส่ไว้ในภาชนะซึ่งมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) โดยจะพิจารณาขนาดของภาชนะเป็นสำคัญ  หากภาชนะสามารถบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้  ถึงแม้ว่าจะใส่ของเหลวไว้ไม่ถึง 100 มิลลิลิตร ก็ตาม
 • 2. ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯ ตามข้อ 1 ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิดปิดผนึกได้ (Transparent re-sealable plastic bag) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้มีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร
 • 3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามข้อ 2 ติดตัวขึ้นไปในอากาศยานได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
 • 4. ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดที่ตรวจค้น (Screening Point)
 • 5. ประเภทของเหลวฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อ 1-4 ดังกล่าวได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม สเปรย์ (aerosols) เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ โฟมชนิดต่างๆ ยาสีฟัน น้ำยากำจัดกลิ่นตัว และของอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • 6. ของเหลวฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ 1-4 ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม
 • 7. ของเหลวฯ ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Dutyfee shop) ในสนามบินหรือซื้อในอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกปากถุง โดยไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการใส่สิ่งของอย่างอื่นลงไปในถุงและมีหลักฐานแสดงชัดเจนว่า ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน หรือในอากาศยานในวันเดินทาง


   


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon