ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 สิ่งอำนวยความสะดวกภายห้องผู้โดยในท่าอากาศยานอุดรธานี

 

1.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานอุดรธานีมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อคอยให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสาร โดยมีอยู่ 3 เคาน์เตอร์ ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 อยู่บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 อยู่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร A
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 3 อยู่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร B

 

2.เคาน์เตอร์ รปภ.ท่าอากาศยานอุดรธานี

อยู่ด้านหน้าอาคาร A เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารด้านหน้าอาคาร

 

3.เคาน์เตอร์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเทียว

อยู่บริเวณอาคาร A โดยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเคาน์เตอร์คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และยังมีตำรวจท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนกันมาคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบินอยู่เป็นประจำ

 

4.ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP) ห้องพยาบาล และห้องละหมาด

4.1 การขอใช้ห้องรับรองพิเศษ (ห้อง VIP)

1. การส่งคำขอใช้ห้องรับรอง VIP

 •   หนังสือราชการจะต้องระบุบุคคลที่จะใช้รับรอง วันที่เข้าใช้ห้องรับรอง และเที่ยวบินที่เดินทางให้ชัดเจน ยื่นเรื่องไปที่ฝ่ายบริการของท่าอากาศยาน หรือส่งแฟ็กซ์ที่เบอร์ 0 4224 6804
 •   กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องรับรอง VIP ได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแจ้งห้องที่ใช้รับรองและเวลาที่เปิดให้เข้าใช้ห้องรับรองได้ โดยจะเปิดให้เข้าใช้ 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากคณะมีความประสงค์จะเข้าใช้ห้องรับรองก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ให้คณะโทรขออนุญาตผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานีเท่านั้น

3. เมื่อคณะใช้ห้องรับรอง VIP เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้อง โดยจะปิดห้องตามเวลาที่กำหนดหรือสามารถอนุโลมให้ใช้ห้องรับรองล่วงเวลาได้ไม่เกิน 10 นาที

**หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อการพิจารณาใช้ห้องรับรอง VIP ในครั้งต่อไป

4.2 ห้องพยาบาล ยารักษาโรค และห้องละหมาด ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ห้องพยาบาล ยารักษาโรค และห้องละหมาดแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

5.บริการรับส่งพัสดุ

       ท่าอากาศยานอุดรธานีมีบริการรับส่งพัสดุอยู่ 2 รูปแบบ คือ ส่งพัสดุไปกับไปรษณีย์ และส่งพัสดุเป็น Cargo ไปกับสายการบิน

1.ที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร A เปิดให้บริการทุกวัน โดยมีการส่งทั้งในรูปแบบของจดหมาย ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือในรูปแบบลงทะเบียน โดยคิดค่าบริการเท่ากับไปรษณีย์ทั่วไป

2.บริการ Cargo สายการบินที่ทำการบินในท่าอากาศยานอุดรธานีให้บริการ Cargo อยู่ทั้งหมด 3 สายการบินคือ

 • สายการบิน Thai Smile เบอร์ติดต่อ 042-110412 และ 092-4422953  (นำส่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • สายการบิน Thai Lion Air เบอร์ติดต่อ 042-110412 และ 0926252442 (นำส่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานหาดใหญ่)
 • สายการบิน Nok Air เบอร์ติดต่อ 042-344777 และ 086-4598877 (นำส่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง)

 

6.เคาน์เตอร์บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มี 3 เคาน์เตอร์ ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น.
 • เคาน์เตอร์ Superrich Currency Exchange ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร B เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

บริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) มีให้บริการ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน

 

7.ร้านค้าจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง

        ท่าอากาศยานอุดรธานีมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของฝากจังหวัดอุดรธานีอยู่หลายร้าน รวมไปถึงร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ร้านจำหน่ายหนังสือ โดยตั้งอยู่ทั้งภายในห้องโถงและห้องผู้โดยสารขาออกอาคาร A และ B เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก รวมไปถึงผู้ที่มารอรับและส่งผู้โดยสารด้วย

 

8.บริการรถเช่า

ท่าอากาศยานอุดรธานีมีบริการรถเช่าอยู่ทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่

 • Avis Rent a Car                เบอร์ติดต่อ 089-9698678
 • Budget Car Rental            เบอร์ติดต่อ 089-8414753 และ 042-931804
 • Sixt Rent a Car                เบอร์ติดต่อ 088-0029008 และ 042-931544
 • Hertz Rent a Car              เบอร์ติดต่อ 098-2825614 และ 042-931827
 • Chic Car Rent                  เบอร์ติดต่อ 063-2070723
 • Thai Rent a Car                เบอร์ติดต่อ 098-5732497
 • Mali Thai                         เบอร์ติดต่อ 086-7988777 และ 081-5458666

        ทั้งนี้ยังมี Taxi ให้บริการไปยังตัวเมืองอุดรธานีในราคา 200 บาทต่อคัน หรือหนองคายในราคา 900 บาทต่อคัน และรถตู้ให้บริการไปยังตัวเมืองอุดรธานีในราคา 80 บาทต่อท่าน และจากสนามบินไปหนองคายในราคา 200 บาทต่อท่าน หากไปนอกเหนือเส้นทางสามารถติดต่อสอบถามราคาได้ที่เคาน์เตอร์อุดรแก้วทัวร์ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 081-9658618

 

9.ร้านอาหาร

มีบริการร้านอาหารอยู่ทั้ง 2 อาคาร โดยร้านอาหารอาคารผู้โดยสาร A จะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 2 จะเป็นร้านอาหารตามสั่ง และ Food Center ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร B จะมีร้านอาหารอยู่ 3 ร้านคือ ร้าน Burger King, ร้านเย็นตาโฟมัลลิกา และร้านส้มตำ

 

10.บริการรถเข็น Wheelchair

ท่าอากาศยานอุดรธานีมีบริการ Wheelchair สำหรับผู้โดยสารทั้งหมด 8 ตัว แบ่งออกเป็นดังนี้

 • อาคารผู้โดยสาร A มี 2 ตัว
 • อาคารผู้โดยสาร B มี 2 ตัว
 • ห้องผู้โดยสารขาเข้า มี 4 ตัว

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ Wheelchair กรุณาติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน

 

11.บริการลานจอดรถยนต์

ท่าอากาศยานอุดรธานีมีลานจอดรถยนต์อยู่ทั้งหมด 4 ลาน คือ ลานจอด A B C และ D

 • ลานจอด A และ B เป็นลานจอดแบบมีหลังคา มีกล้องวงจรปิด  คิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท หากจอดรถ 8 ชั่วโมงขึ้นไปจะคิดเป็น 1 วัน วันละ 200 บาท
 • ลานจอด C เป็นลานจอดแบบไม่มีหลังคา ยังไม่เปิดใช้บริการ
 • ลานจอด D เป็นลานดิน ไม่คิดค่าบริการ แต่ท่าอากาศยานอุดรธานีจะไม่รับผิดชอบใดใดหากเกิดความเสียหายต่อรถยนต์และทรัพย์สินของท่าน

**หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะจอดรถค้างคืนในบริเวณลานจอดที่เสียค่าบริการ กรุณาแจ้งพนักงานที่ลานจอดก่อน มีค่าบริการวันละ 200 บาท  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon