ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

แนวทางปฏิบัติการจุดบั้งไฟ

 

แนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนการยิงบั้งไฟ

        ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี กรมการบินพลเรือน ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ และเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้นำชุมชน  หมู่บ้าน และตำบลในจังหวัดอุดรธานี  ได้ปฏิบัติตามหลักเกณ์และวิธีการก่อนการยิงบั้งไฟ       ดังต่อไปนี้ 


1. ก่อนจัดประเพณีบุญบั้งไฟ การยิงบั้งไฟ จุดพลุ ขอให้ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และตำบล ติดต่อที่ว่าการอำเภอของท้องที่ เพื่อขอทราบพิกัดที่จะทำการยิงบั้งไฟ และแจ้งวันที่ เวลา สถานที่ ขนาดของบั้งไฟโดยแจ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว จำนวนของบั้งไฟ และผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ในขณะดำเนินกิจกรรม  
2. ที่ว่าการอำเภอของท้องที่นั้น ให้แจ้งเป็นหนังสือ เรื่อง การยิงบั้งไฟ ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น และส่งมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อท่าอากาศยานนานานชาติอุดรธานี จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในการออกประกาศนักบิน(NOTAM) แจ้งเตือน ให้นักบินใช้ความระมัดระวังในการบินต่อไป 
3. ก่อนการยิงบั้งไฟจริงหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ขอให้ผู้ดำเนินงานประสานกับศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ทุกครั้ง โดยแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4224-6803 หรือ 08-1809-5016 


      ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี กรมการบินพลเรือน ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำในการยิงบั้งไฟ 


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0
black_ribbon