ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
  • อา
  • พฤ
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

แนวทางปฏิบัติการปล่อยโคมลอย


 แนะนำวิธีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลต่างๆ

 

        ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี กรมการบินพลเรือน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีการปล่อยโคมลอยและเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเครืองบิน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวอุดรธานี ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปล่อยโคมลอย ดังต่อไปนี้ 
       
         การควบคุมขนาด

1. โคมลอยที่ปล่อยต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ทำจากวัสดุธรรมชาติ
2. โคมลอยส่วนที่เป็นตัวโคมต้องทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ ส่วนโครงของโคมไฟต้องทำจากไม้ไผ่และต้องไม่ติดอุปกรณ์หรือวัสดุตกแต่งใดๆ ที่มีคุณสมบัติติดไฟหรือประกายไฟลุกไหม่้ได้ง่ายไว้กับโคมลอย  ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียน ขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน ซึ่งใช้สำหรับจุดไฟให้อากาศร้อนบรรจุอยู่ในตัวโคม  เพื่อให้โคมยกตัวลอยอยู่ในอากาศเองได้
3. การยึดติดเชื้อเพลิงกับตัวโคม ให้ยึดติดด้วยเชือกทนไฟ เชือกหรือลวดเบอร์ 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น แต่ละเส่้นยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
4. โคมลอยขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร น้ำหนักเชื้อเพลิงต้องไม่เกิน 55 กรัม ระยะเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน 8 นาที สำหรับโคมลอยที่มีขนาดลดลงให้เป็นไปตามสัดส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความสูง 

        การควบคุมการปล่อย

     ขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ หากมีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลต่างๆ ขอให้ประสานงานกับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยแจ้งเป็นหนังสือ ซึ่งมีรายละเอียด วัน เวลาที่จะปล่อยโคมลอย สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ แล้วส่งโทรสารมายังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4224-6804, 0-4224-4426 ต่อ 1220  เพื่อที่ท่าอากาศยานประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ทราบในการออกประกาศนักบิน(NOTAM) แจ้งเตือน ให้นักบินใช้ความระมัดระวังในการบินต่อไป 


     ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่จะระมัดระวังในการปล่อยโคมลอยในเทศกาลต่างๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น 

 
 


 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,778
black_ribbon