ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2565 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

ประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานอุดรธานี

     ;     

 

      เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1  ประมาณปี พ.ศ. 2463 - 2466 กรมอากาศยานทหารบกในสมัยนั้นได้ทำการดัดแปลงเครื่องบินแบบ "เบรเกต์"  เป็นเครื่องบินขนส่งพัสดุไปรษณีย์   บินไปยังจังหวัดที่การคมนาคมทางบกยังไปไม่ถึง เช่น ดอนเมือง นครราชสีมา และได้มีการขยายเส้นทางนครราชสีมา ร้อยเอ็ด - อุดรธานี

      ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกิจการการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  ตลอดจนข้อตกลงและอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นสนามบินที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพอากาศ กองบิน 23 และกรมการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ร่วมกิจการการบิน ประกาศเป็นสนามบินเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497

ประวัติท่าอากาศยานอุดรธานี

 • พ.ศ.2466 สนามบินอุดรธานีเปิดบริการเป็นครั้งแรกอยู่ภายในตัวเมืองอุดรธานี
 • พ.ศ.2475 ย้ายมาสร้างใหม่ที่ตำบลหนองขอนกว้าง (บริเวณที่ตั้งกองบิน 23 ในปัจจุบัน) โดยมีทางวิ่งเป็นทางลูกรังยาวประมาณ 500 เมตร
 • พ.ศ.2495 สำนักงานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ได้สร้างอาคารสถานีวิทยุ และหอบังคับการบิน
 • พ.ศ.2500 ได้สร้างทางวิ่งใหม่ เป็นคอนกรีตยาว 3,048 เมตร กว้าง 38 เมตร โดยความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2505 กรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้สร้างอาคารท่าอากาศยานอุดรธานี พร้อมหอบังคับการบิน แล้วเสร็จในเดือนกันยายน
 • พ.ศ.2533 กรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้ซื้อที่ดิน 400 ไร่ ที่ตำบลนาดี ถนนอุดร-เลย สร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และหอบังคับการบิน พร้อมลานจอดเครื่องบิน สามารถจอดเครื่องบิน Airbus ได้ 2 ลำ
 • พ.ศ.2543-2545 กรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้ขยายทางวิ่งจากความกว้าง 38 เมตร เป็น 45 เมตร และสร้างทางขับกว้าง 23 เมตร รวมทั้งลานจอด พื้นที่ 47,250 ตารางเมตร สามารถจอดเครื่องบินแบบ Airbus ได้ 3 ลำ และ Boeing 737 ได้ 2 ลำ พร้อมกัน
 • พ.ศ.2546-2548 ก่อสร้างอาคารใหม่ ปรับปรุงทางวิ่งและทางขับ พร้อมทั้งติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน
 • พ.ศ.2556-2558 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน

       

  


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 251,651
black_ribbon