ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
vote
 
กรมการบินพลเรือน
App ThaiFlightInfo (Google Play)
จังหวัดอุดรธานี
Thai Lion Air
Nokair
Thai Smile Airline
Air Asia
 

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย

เมื่อ : 2013-11-20 16:30:37 อ่าน : 1869
 

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางการบินประจำภายในประเทศ


หากท่านเกิดกรณีดังต่อไปนี้

 • สายการบิน ยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 • ปฏิเสธการขนส่ง
 • เที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง

           ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิเรียกร้องในความเสียหายได้ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร ที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางการบินประจำภายในประเทศ พุทธศักราช 2553

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ได้ที่

 • เว็บไซต์ www.aviation.go.th
 • โทรศัพท์ 0 2286 3775

ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนได้ที่

 • กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนน.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือโทรสาร 0 2286 3373
 • หรือ e-mail : airtravelcomplaint@aviation.go.th
 • หรือโทรศัพท์ 0 2286 3775 (ในเวลาราชการ)
 • หรือสายด่วนรัฐบาล 1111 บริการ 24 ชั่วโมง
 •  


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 243,580
black_ribbon